Yarari reservaat opgericht

Caribisch Nederland richt “Yarari” reservaat op voor zeezoogdieren en haaien.

Tijdens haar bezoek aan Saba en Bonaire, heeft de Nederlandse staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw Sharon Dijksma, het zeezoogdier- en haaienreservaat “Yarari” geopend. De populaties van haaien dalen wereldwijd en moeten daarom extra beschermd worden tegen illegale visserij en bijvangst. De lokale natuur- en visserij-organisaties zullen worden betrokken bij de bescherming. Met dit elfde haaienreservaat van de wereld zal Nederland bijdragen aan een actieve bescherming van de haaien in de Caribische Zee. De naam van het reservaat “Yarari” is een Taíno Indiaans woord, dat ‘een fijne plek’ betekent.

Lees meer op de engelstalige website van DCNA

© Copyright 2015
Dutch Caribbean Nature Alliance