DCNA’s partners en financiers

 • Nationale Postcode Loterij

  NPL-logo

  In 2005 ontving DCNA van de Nationale Postcode Loterij een startbedrag als ‘speciaal project’-begunstigde van IUCN Nederland. Vanaf 2008 werd DCNA een volledige begunstigde van de Nationale Postcode Loterij. Dit werd bekend gemaakt tijdens het Goed Geld Gala in februari 2009, waar DCNA een vrij te besteden bedrag van 500.000 euro ontving. 40% van dit bedrag wordt ondergebracht in een trustfonds. De rest wordt gebruikt voor fondsenwerving, communicatie en capaciteitsopbouw van de parken. DCNA is één van de 92 liefdadigheidsorganisaties die jaarlijks een geldbedrag ontvangen van de Nationale Postcode Loterij.

 • Nederlands Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

  BZK-logo

  In 2007 werd door toenmalig minister Pechtold besloten om DCNA tien jaar lang een bedrag van 1 miljoen euro per jaar toe te kennen als startkapitaal voor het DCNA trustfonds. Wanneer het trustfonds volledig is gevuld, kunnen de operationele kosten worden gedekt van één land- en één zeepark op elk eiland van de Nederlandse Cariben. Jaarlijks zal er 750.000 euro direct in het trustfonds van DCNA worden gestort. Het resterende bedrag zal worden gebruikt voor fondswerving, communicatie, capaciteitsopbouw en voor het secretariaat van DCNA. Bij wijze van rapportage zullen DCNA en de parken jaarverslagen, financiële verslagen, accountantsverklaringen en kopieën van hun actieplannen en budgetten voor het komende jaar verstrekken aan het ministerie. De subsidie wordt gegeven via IUCN Nederland, onder wiens supervisie de rapportage zal plaatsvinden.

 • Prins Bernard Natuurfonds

  PBNF-logo

  Het Prins Bernard Natuurfonds heeft een subsidie van 25.000 euro gegeven voor de ontwikkeling van een serie gidsen voor de beschermde gebieden van de Nederlandse Cariben. Dit werk begon in 2006 en de eerste gids, De Statia Nationaal Marien Park gids, werd in 2006 afgerond. Het doel is om gidsen te ontwikkelen voor alle parken in de Nederlandse Cariben.

 • Stichting Doen

  iucn-logo

  IUCN NL is het Nederlandse comité van de Internationale Unie voor Natuurbehoud en faciliteert de jaarlijkse subsidiebijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan DCNA. IUCN NL en DCNA hebben in 2010 een succesvolle projectaanvraag ingediend aan de Nationale Postcode Loterij  voor het ‘What if we change’ project.

 • Vogelbescherming

  Vogelbescherming-logo

  In 2007 heeft Vogelbescherming Nederland 120.000 euro geworven voor projecten in de Nederlandse Cariben. DCNA heeft van dit geld workshops en een vogelbeschermings programma ontwikkeld. Trainingen vergroten de vogelbeschermings capaciteit op de eilanden, en de parken nemen vogelmonitoring op in hun vaste programma.

 • Wereld Natuur Fonds

  In 2009 heeft WNF geholpen met het vergroten van het bewustzijn over de pracht én kwetsbaarheid van de natuur op de Nederlands Caribische eilanden en in het bijzonder van Bonaire, Saba en St. Eustatius. Het Wereld Natuur Fonds heeft 10.000 euro gedoneerd waarmee DCNA steun kan opbouwen en kan lobbyen bij beleidsmakers in Den Haag.


Een Nederlands Netwerk

DCNA heeft zich ingezet om goede relaties op te bouwen met partnerorganisaties in Nederland om het belang van natuurbescherming op de eilanden te promoten. Vertegenwoordigers van de Nederlandse partners ontmoeten het DCNA personeel en secretariaat een aantal keer per jaar in Nederland.

Het netwerk van Nederlandse Partner groep bestaat uit de volgende natuurbeschermingsorganisaties:

 

 

 

© Copyright 2015
Dutch Caribbean Nature Alliance