Projecten van de Dutch Caribbean Nature Alliance

 • Haaienbescherming

  Wereldwijd worden haaien bedreigd door overbevissing en vernietiging van hun leefgebied. Haaien worden helaas ook vaak gedood uit onwetendheid. Veel soorten worden hierdoor met uitsterven bedreigd. Ook rond Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, St. Eustatius en St. Maarten is het aantal haaien de afgelopen jaren afgenomen. In deze campagne staat de komende drie jaar de bescherming van haaien voorop.

  Uitgevoerd door: De Nederlandse Elasmobranchen Vereniging (NEV)

  Financiering: De Nationale Postcode Loterij

 • Haaienbescherming
  Doel Het veiligstellen van de bedreigde haaienpopulatie rond Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, St. Eustatius en St. Maarten.
  Gebieden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius, St. Maarten.
  Status Eerste Shark Week op de eilanden en in Nederland afgerond.

Beheerplannen

 • Beheerplannen zijn een erkend en noodzakelijk planning- en managementinstrument voor beschermde gebieden. Ondanks dat sommige parken in de Nederlandse Cariben al tientallen jaren bestaan, hadden tot voor kort slechts een paar parken up-to-date beheerplannen. DCNA heeft geholpen bij de ontwikkeling van beheerplannen door voorbeeldplannen te verstrekken, en heeft tevens de hulp van een deskundige (drs. Duncan MacRae) ingeroepen om het planningsproces te begeleiden en de opzet van de plannen te schrijven.

  Doel: Het assisteren van de parkorganisaties in het ontwikkelen van beheerplannen voor hun beschermde gebieden.

  Gebieden: Bonaire, Saba, St. Eustatius, St. Maarten.
  Gefinancierd door: DCNA, parkorganisaties, met steun van Staatsbosbeheer.

 • Status Voltooid
  Bonaire National Marine Park management plan 2006
  Statia National Marine Park management plan 2007
  St. Maarten Marine Park management plan 2007
  St. Maarten Proposed Terrestrial Park management plan 2009
  Quill Boven National Park management plan 2009
  St. Eustatius Marine Park management plan 2009

  Voor overige parken zijn de managementplannen in voorbereidende fase.


Monitoring-richtlijnen

 • Het monitoren van de natuurlijke en culturele basiskenmerken speelt een cruciale rol in het evalueren van de effectiviteit van beschermde gebieden. Daarnaast is het een belangrijke hulp voor het verbeteren van de beginselen voor het ontwerpen en beheren van een reservaat.
 • Monitoring-richtlijnen
  Doel Het gebruik van gestandaardiseerde biologische, fysieke en socio-economische monitoring-richtlijnen ter bevordering van de vergelijkbaarheid van de gegevens en om een regionale indruk van de status en het gebruik van natuurlijke bronnen mogelijk te maken.
  Gebieden Door parkorganisaties op alle eilanden en opgezet en gefinancierd door DCNA.
  Status Het secretariaat is gevraagd een workshop te geven om het invoeren van de standaard protocollen voor het monitoren te bespreken.

Zeeschildpadbescherming

 • Het in stand houden van de zeeschildpaddenpopulaties is al lange tijd prioriteit voor de eilanden van de Nederlandse Cariben. Zeeschildpadden zijn door DCNA gekozen als vlaggenschipsoort omdat ze wereldwijd bedreigd worden en omdat ze echte grensoverschrijdende dieren zijn die hun hele leven rondtrekken.

  DCNA heeft substantieel geïnvesteerd in het zenderonderzoek met zeeschildpadden op de eilanden om wetenschappelijke kennis te vergaren over de verspreiding en leefwijze van zeeschildpadden. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan educatie en voorlichting.

  Tegenwoordig richten de werkzaamheden zich meer op het ondersteunen van de lokale organisatie Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) om hen te helpen hun kennis wijder te verspreiden en capaciteit op te bouwen voor de lokale schildpadbescherming.

  Uitgevoerd door STCB (Mabel Nava) en gefinancierd door DCNA.

  Zeeschildpadbescherming
  Doel Capaciteit opbouwen voor bescherming van de zeeschildpad in de Nederlandse Cariben.
  Gebieden Bonaire, Saba, St. Eustatius, St. Maarten.
  Status Doorlopend project
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Managementsucces

 • DCNA is zich bewust van de noodzaak om de door de natuurparken van de Nederlandse Cariben behaalde successen te laten zien aan donoren en de gemeenschap in het algemeen. Dit project is opgezet om de context waarin de parken werken, de geïnvesteerde tijd en moeite én de resultaten zichtbaar te maken.
 • Managementsucces
  Doel Het verschaffen van gedetailleerde informatie over de beschermde gebieden in de Nederlandse Cariben, inclusief de externe omgeving (context), knelpunten en bedreigingen en operationeel management. Dit wordt gebruikt om succesvolle strategiën nader te omschrijven en zichtbaar te maken.
  Gebieden Parkorganisaties op alle eilanden, geleid door Duncan MacRae en gefinancierd door DCNA.
  Status Begonnen in 2005, gegevens worden elk jaar aangevuld met de meest recente informatie.

Onderzoek/Inspectie van natuurbehoud

 • Dit onderzoeksproject voegt alle beschikbare informatie samen van de natuurlijke bronnen, de parkorganisaties en hun activiteiten op het gebied van natuurbehoud op alle eilanden in de Nederlandse Cariben. Het zal beschikbaar zijn als naslagwerk en zal gebruikt worden om fondswervingsactiviteiten te ondersteunen.

  Project wordt geleid door Florence Depondt en gefinancierd door DCNA.

 • Onderzoek / Inspectie van natuurbehoud
  Doel Het produceren van publiceerbare informatie over de natuurlijke bronnen en natuurbeschermingsactiviteiten in de Nederlandse Cariben.
  Gebieden Alle eilanden.
  Status Afgerond

GIS voor de parken

 • GIS (Geografische Informatie Systemen) zijn grafische databases die de parken kunnen helpen door het efficiënt opslaan van beschikbare gegevens en door het vergelijken van specifieke informatie over alle bedreigde inheemse soorten in relatie tot bedreigingen. Dit maakt een dergelijk systeem van onschatbare waarde voor managers en besluitvormers.
 • GIS voor de parken
  Doel Het verstrekken van de benodigde hardware, software, training en basismateriaal om zodoende de benodigde GIS informatie te verzamelen voor alle beschermde gebieden.
  Gebieden Alle eilanden.
  Status Proefproject gefinancierd door Vogelbescherming Nederland gestart medio 2010.

Vogelbescherming

 • In 2007 heeft Vogelbescherming Nederland het initiatief genomen voor een fondswerving onder haar leden om de natuurorganisaties op de eilanden te steunen. Dit initiatief resulteerde in een budget waarmee een vogelbeschermingprogramma voor alle eilanden werd gefinancierd. Het programma had tot doel om de kennis te vergroten en capaciteit op te bouwen voor het behoud van vogels, in de vorm van trainingen en workshops voor parkmedewerkers. Daarnaast werden voorlichting- en educatiematerialen over vogels en vogelbescherming geproduceerd.

  Trainingen geleid door Adrian Delnevo en voorlichting- en educatiemateriaal ontwikkeld door Florence Depondt, met gedeeltelijke financiering door Vogelbescherming Nederland.

 • Vogelbescherming
  Doel Capaciteit bouwen voor vogelbescherming in de Nederlandse Cariben.
  Gebieden Trainingen geleid door Adrian Delnevo en voorlichting- en educatiemateriaal ontwikkeld door Florence Depondt, met gedeeltelijke financiering door Vogelbescherming Nederland.
  Status De eerste workshop over vogel monitoring werd gegeven in 2008 op St. Eustatius. Daarna zijn door de jaren heen verscheidene workshops gegeven op verschillende eilanden. Er zijn monitoring stations opgezet op Aruba, Bonaire, Saba en St. Eustatius. De meeste van deze stations zijn nog steeds actief bezig gegevens over vogels te verzamelen.

Parkgidsen

 • Washington Slagbaai Nationaal Park en Statia National Marine Park.

  Er wordt een serie gidsen ontwikkeld met beschrijvingen over de parken, hun biodiversiteit en de natuurbeschermingsactiviteiten door de betrokken beheerorganisaties. De gidsen zullen worden verstrekt aan parkmedewerkers, eilandbewoners, natuurliefhebbers, toeristen en scholen. Het project is gestart op Bonaire met het Washington Slagbaai Nationaal Park en op St. Eustatius met het Statia National Marine Park.

  Project wordt geleid door Robert Jan van Oosten en gefinancierd door het Prins Bernhard Natuur Fonds, DCNA en de parkorganisaties.

 • Parkgidsen
  Doel Het ontwikkelen van een serie parkgidsen
  Gebieden Bonaire en St. Eustatius.
  Status De St. Eustatius Marine Park gids is in 2010 uitgebracht. De Washington Slagbaai Nationaal Park gids en de Saba vogel gids zijn in 2013 uitgebracht.

© Copyright 2015
Dutch Caribbean Nature Alliance